REGULAMIN

REGALTO S.C. R.DUBIELECKI, M. I M. BŁASIAK
Ul. Woydy 4, 05-840 Brwinów
NIP: 534-230-44-09

Regulamin Sklepu Internetowego

Definicje:

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez firmę REGALTO S.C.

Klient – osoba fizyczna lub prawna, będąca w mocy prawnej do nabywania towarów, zamawiająca towar w Sklepie.

Sprzedaż:

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Przyjmuje się, że Klient składając zamówienie zapoznał się z treścią regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte oraz że jest w mocy prawnej do nabywania towarów.

Zamówienia:

3. Zamówienia przyjmowane są przez Sklep, 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu przez “formularz zamówienia” znajdujący się w Sklepie. Dodatkowo w godzinach pracy Działu Obsługi Klienta można składać zamówienia przez telefon i pocztę elektroniczną.

4. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie “formularza zamówienia” znajdującego się w Sklepie. Na życzenie Klienta (w przypadku kontaktu telefonicznego lub e-mailowego) “formularz zamówienia” może zostać wypełniony, w imieniu Klienta, przez Dział Obsługi Klienta.

5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mailem informację o przyjęciu zamówienia. Sklep zastrzega sobie możliwość telefonicznego lub e-mailowego kontaktu z Klientem celem weryfikacji zamówienia lub danych kontaktowych Klienta.

6. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie wpłynięcia, na konto bankowe Sklepu lub na konto Sklepu w systemie płatności internetowych Płatności.pl, przelewu opłacającego zamówienie.

7. Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze (poniedziałek – piątek).

8. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski. W celu wysyłki towarów za granicę prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta.

9. Jednym z warunków realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza, w którego treści należy wpisać prawidłowe dane wysyłki i dane kontaktowe.

10. Do każdego zamówienia dołączona jest specyfikacja sprzedaży z wyszczególnioną nazwą towaru oraz paragon lub faktura VAT. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT należy podać dodatkowe dane (wystarczy zaznaczyć odpowiednie pole na stronie z formularzem zamówienia).
Specyfikacja sprzedaży oraz paragon lub faktura wystawiane są w chwili, kiedy zamówione towary są dostępne, a zamówienie jest gotowe do wysyłki. Do towarów, które tego wymagają dołączana jest karta gwarancyjna.

11. Modyfikacji zamówienia można dokonać (telefonicznie lub e-mailem) do momentu wystawienia w/w dokumentów. Anulowanie zamówienia jest możliwe przed jego realizacją (telefonicznie lub e-mailem). Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.

12. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do prawdziwości takiego zamówienia.

Ceny towarów:

13. Wszystkie ceny towarów w Sklepie zawierają podatek VAT i są cenami detalicznymi brutto wyrażonymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki.

14. Wszystkie znajdujące się w Sklepie znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże firm. Cennik Sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

15. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

16. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które pokrywa Kupujący. Koszt przesyłki towarów zależny jest od wybranego sposobu płatności, wartości całego zamówienia oraz sposobu dostawy.

Płatności dostępne w Sklepie:

17. Zamówienie realizowane są przez Sklep po ich opłaceniu za pomocą jednej z form płatności:
a) z góry (przelewem bankowym) – wpłacenie należnej kwoty bezpośrednio na konto Sklepu;
b) z góry (karta wypukła) – wpłacenie należnej kwoty za pośrednictwem systeu płatności internetowych PayU; 

Czas realizacji zamówienia:

18. Termin realizacji zamówień wynosi, w zależności od ich wielkości i miejsca dostawy 4-5 dni roboczych. W okresie przedświątecznym termin może być dłuższy i wymaga indywidualnego uzgodnienia.

Wysyłka towarów:

19. Termin otrzymania przesyłki jest to suma czasu realizacji zamówienia oraz czasu dostawy. Wysyłka prowadzona jest za pośrednictwem firmy kurierskiej. Czas dostawy to zazwyczaj około 24 godzin.

Zwroty towarów:

20. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, każdy Klient Sklepu ma prawo bez podania przyczyn odstąpić od umowy w ciągu dziesięciu dni od daty odebrania przesyłki. Informację o zwrocie/wymianie towaru należy przesłać w formie pisemnej. Towar nie może nosić śladów używania, kopiowania czy zniszczenia, musi być kompletny. 

21. Produkty zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po usunięciu oryginalnego opakowania (folia) lub ewentualnych zabezpieczeń. Zwracany towar należy przesłać w opakowaniu zabezpieczonym przed uszkodzeniem.

22. Do przesyłki ze zwracanym towarem należy dołączyć wypełnioną specyfikację sprzedaży wraz z paragonem lub fakturę VAT. W przypadku towarów objętych gwarancją wymagane jest dołączenie karty gwarancyjnej.

23. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlegają zwrotowi.

Reklamacje towarów:

24. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki i produktu, powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki (pracownika Poczty Polskiej lub kuriera).

25. Wszystkie towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją producenta.

26. W przypadku otrzymania towaru, w którym stwierdzono wady techniczne lub uszkodzenia fabryczne, Klientowi przysługuje prawo reklamacji produktu.

27. Wadliwy produkt należy odesłać na adres firmy prowadzącej Sklep:

REGALTO S.C.
Ul. Woydy 4, 05-840 Brwinów

Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.

28. Do odsyłanego towaru należy dołączyć specyfikację sprzedaży wraz z paragonem (lub fakturę VAT), informację o wadzie produktu oraz kartę gwarancyjną (w przypadku towarów objętych gwarancją).

29. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia (od momentu otrzymania przesyłki od Klienta).

30. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeżeli nie będzie to możliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu), Sklep zaoferuje inne, dostępne w Sklepie produkty lub zwróci nabywcy równowartość ceny towaru.

Postanowienia końcowe:

31. Zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych” Klient rejestrując się w bazie Sklepu dobrowolnie podaje dane osobowe, zachowując prawo ich wglądu, zmian i usunięcia. Dane osobowe są gromadzone w celu realizacji zamówienia. Wszelkie dane osobowe podawane przez Klienta są poufne i w żaden sposób nie będą udostępniane ani sprzedawane innym firmom czy osobom prywatnym.

32. Sklep zastrzega możliwość sprzedaży towaru w innym opakowaniu niż uwidoczniony na stronach Sklepu. Różnice w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora Klienta, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.

33. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia niezrealizowane z przyczyn technicznych (nieprawidłowe funkcjonowanie strony, błędne wypełnienie formularza, itp.).

34. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe i niezgodne z terminem doręczenie przez pocztę oraz firmy kurierskie przesyłek z zamówieniami Klientów.

35. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

36. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany powyższego regulaminu i zasad sprzedaży. Nowe reguły obowiązują od chwili umieszczenia ich na podstronie z regulaminem Sklepu.

Dziękujemy za odwiedzenie naszego sklepu.

Zapraszamy ponownie!